Wednesday, February 23, 2011

Kisah 23: Teknik Mengajar KOMSAS


Hari: Rabu
Tarikh: 23 Februari 2011


Di dalam kelas KOMSAS pada hari ini, Dr. Siti Khairiah mengajar mengenai teknik pengajaran yang digunakan sewaktu mengajar KOMSAS di sekolah. Salah satu teknik yang digunakan adalah teknik mestamu.

MESTAMU:
  •   Mestamu bermaksud melagukan puisi tanpa muzik.
  •   Biasanya dilakukan secara berpasangan atau secara bersendirian.
  • Jika berpasangan, seorang akan mendeklamasikan puisi, manakala pasangannya akan melagukan puisi tersebut.
  • Jika besendirian, orang yang sama akan mendeklamasikan sajak sekali dengan melagukan bait-demi bait puisi yang dibacanya.
  • Nyanyian lagu puisi boleh diadaptasikan daripada lagu-lagu yang ada dipasaran atau ciptaan sendiri.
Ulasan:

Penggunaan pelbagai teknik dalam pengajaran adalah untuk memastikan pelajar lebih memahami perkara yang cuba disampaikan. Sebagai seorang guru, mereka perlu melengkapkan diri mereka dengan pelbagai teknik pengajaran supaya pembelajaran yang akan dilakukan itu berkesan. Dr. Khairiah menasihatkan, untuk menjadi seorang guru kita tidak boleh malu-malu sewaktu mengajar. Kita perlu membuang sifat malu tersebut supaya pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Kepelbagaian teknik sewaktu pelajar membolehkan seseorang guru itu mampu menarik minat pelajarnya. Bagi mengajar KOMSAS, teknik mestamu merupakan salah satu teknik yang amat menarik untuk diajarkan kepada pelajar.

No comments:

Post a Comment