Tuesday, March 15, 2011

Kisah 37: Bahasa Kiasan


Hari:Selasa
Tarikh: 15Mac 2011

Hari ini saya ingin menulis mengenai bahasa kiasan. Za’ba menyatakan bahawa bahasa kiasan adalah bahasa yang menyatakan sesuatu perkara yang mengkiaskan kepada perkara lain sama ada dengan menyebut atau tidak bandingan antaranya. Bahasa ini juga merupakan ungkapan pengucapan yang halus dan dapat meningkatkan imej seseorang apabila menggunakannya. Antara contoh bahasa kiasan yang kita sering gunakan ialah:

Kiasan bersandar – mandi kerbau
Kiasan terus – ayam tambatan
Kiasan berbunga – selimut kemalasan
Kiasan pemanis – buang air besar

Ulasan:

Secara tidak sedar, dalam pertuturan harian kita banyak menggunakan bahasa kiasan. Hal ini kerana bahasa kiasan lebih manis dan bersopan apabila dituturkan. Apabila menggunakan bahasa kiasan dalam komunikasi menunjukkan bahawa nilai dalam bahasa Melayu sangat tinggi.

No comments:

Post a Comment